Захищені хмарні електронні ключі від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Вчасно Сервіс»

Захищені хмарні електронні ключі від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Вчасно Сервіс»

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

Ці Умови використання промокодів (надалі – Умови) визначають порядок та умови застосування промокодів в Сервісі Вчасно.КЕП, що розміщений за посиланням https://cap.vchasno.ua/.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП – надання можливості користування результатом комп’ютерного програмування, спеціальним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційної системи Надавача електронних довірчих послуг у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП розміщеного за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua .
Користувач Промокоду (Користувач) – особа, яка відповідає вимогам цим Умовам і яка вчинила дії, передбачені цими Умовами. Користувачем може бути фізична або юридична особа, що є резидентом або нерезидентом, яка отримує повний доступ до Системи Вчасно.КЕП з метою отримання електронних довірчих та інших супутніх послуг у Надавача згідно. 
Онлайн-сервіс Вчасно.КЕП (Система Вчасно.КЕП, Сервіс) – спеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи Надавача електронних довірчих послуг у вигляді онлайн-сервісу, яке розміщене за посиланням https://cap.vchasno.ua/, що містить у своєму складі засоби кваліфікованого електронного підпису. 
Надавач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, літера 4Г, приміщення 604).
Промокод – це комбінація символів, згенерованих Надавачем, яка може бути використана Користувачем Промокоду для отримання спеціальної ціни Доступу до Системи Вчасно.КЕП. Строк дії Промокоду – строк, протягом якого Користувач Промокоду має право отримати Доступу до Системи Вчасно.КЕП за спеціальною ціною з використанням Промокоду.


УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

1. Надавач при проведенні вебінарів, семінарів та інших заходів (надалі – захід), в тому числі в межах акцій та спеціальних пропозицій, має право згенерувати Промокоди, що дозволяють придбати Доступ до Сервісу Вчасно.КЕП за спеціальною ціною. Такі Промокоди розповсюджуються між учасниками відповідного заходу шляхом відправки повідомлення на електронну пошту Користувача, що вказується ним при реєстрації на Захід.
2. Промокод діє на території України, підконтрольній українській владі.

3. Користувачі зобов’язуються дотримуватися цих Умов та норм чинного законодавства України.

4. Під використанням Промокоду слід розуміти отримання спеціальної ціни Доступу до Системи Вчасно.КЕП. Використання Промокоду можливе лише за умови здійснення оплати та отримання Доступу до Системи Вчасно.КЕП, на який Промокод поширює свою дію.

5. Активація Промокоду відбувається у телефонному режимі, шляхом оголошення Користувачем консультанту при оформленні рахунку на отримання Доступу до Системи Вчасно.КЕП.

6. Промокод можна використовувати тільки один раз для оплати одного рахунку Користувачем за спеціальною ціною протягом Строку дії Промокоду. Промокоди між собою не сумуються та не додаються.

7. Розміщення Промокоду у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет забороняється.

8. Передача та використання Промокоду Користувачем іншим користувачам Сервісу Вчасно.КЕП або будь-яким третім особам забороняється.

9. Надавач має право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Умови шляхом опублікування оновленої версії цих Умов в розділі «Умови використання Промокодів».

10. Надавач залишає за собою право скасувати будь-який Промокод у будь-який час з будь-якої причини. Це включає, серед іншого, випадки, коли Надавач має підстави вважати, що Промокоди використовуються незаконно або шахрайським чином, видані помилково, або вже не дійсні.

11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов і/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Надавач. Надавач не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Надавача обставин.

Захищені хмарні електронні ключі від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Вчасно Сервіс»

Захищені хмарні електронні ключі від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Вчасно Сервіс»