Сервіс електронного документообігу

Сервіс електронного документообігу

Правила рекламної акції
«На підтримку малого бізнесу»


Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «На підтримку малого бізнесу» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.
1. Визначення термінів та території проведення
1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, корпус 2А, літ. «Ф», оф. 604).
1.2. Офіційна сторінка Акції – Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням - https://service.vchasno.ua/for-small-business?_ga=2.112217408.576812378.1683719237-1930864405.1626079390. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.
1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 01 січня 2023 року до 23:59 год 31 грудня 2024 року за київським часом.
1.4. Онлайн-сервіс електронного документообігу Вчасно (Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів електронного документообігу між користувачами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів онлайн за посиланням - https://vchasno.ua. Власником Сервісу є Організатор.
1.5. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.
1.6. Учасник Акції – фізична особа-підприємець, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише користувачі, які пройшли процедуру реєстрації та активації в Сервісі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
1.7. Доступ до інтеграції – надання налаштувань для інтеграції Онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно з обліковою системою користувача шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз”. 
1.8. Програмний продукт “Інтеграційний шлюз” – результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, модуль для обміну Електронними документами між Онлайн-сервісом електронного документообігу Вчасно та обліковою системою Користувача.
2. Мета проведення АкціїМетою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, підтримка малого бізнесу та підвищення лояльності діючих клієнтів Сервісу, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.
3. Предмет Акції3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику Акції, протягом Періоду проведення Акції, отримати в рамках тарифу "Інтеграція" Доступ до інтеграції за акційною ціною у розмірі 780,00 грн (сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ за один рік.3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу, доступ до якого надається в рамках тарифу "Інтеграція" можна за посиланням - https://vchasno.ua/rates.
4. Учасники Акції4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;4.1.3. не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;4.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час роботи в Сервісі.
4.2. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням - https://help.vchasno.com.ua/oferta, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право отримати в рамках тарифу "Інтеграція" можливість отримання Доступу до інтеграції за акційною ціною.
5. Умови участі в Акції5.1. Щоб взяти участь в Акції, користувач протягом Періоду проведення Акції повинен вчинити наступні дії:5.1.1. у випадку відсутності облікового запису (особистого кабінету) в Сервісі - зареєструватись шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми. При цьому, користувач набуває статусу зареєстрованого учасника документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного посиленого сертифікату ключа кваліфікованого електронного підпису;5.1.2. запросити рахунок на отримання Доступу до інтеграції за акційною ціною у розмірі 780,00 грн (сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ за один рік, звернувшись за контактами, вказаними на офіційному сайті - https://vchasno.ua;5.1.3. здійснити оплату рахунку протягом Періоду проведення Акції.
5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.
6. Переваги Акції та їх порядок отримання6.1. Перевагами Акції є можливість отримати в рамках тарифу "Інтеграція" Доступу до інтеграції" за акційною ціною у розмірі 780,00 грн (сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) за один рік використання.
6.2. Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі не можуть бути використані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). 
6.3. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати в рамках тарифу "Інтеграція" Доступу до інтеграції за акційною ціною. 
6.4. Повернення та обмін отриманої знижки на грошові кошти не відбувається.
7. Додаткові умови7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Сервісу - https://landing.vchasno.com.ua/of_pravyla.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням - https://help.vchasno.com.ua/oferty/ та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.