Платформа обміну EDI-документами для постачальників та торгових мереж України.

Платформа обміну EDI-документами для постачальників та торгових мереж України.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.EDI – надання можливості користуватися спеціальним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційної системи у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно.EDI за посиланням – https://edi.vchasno.com.ua/ на індивідуальних умовах у результаті використання Промокоду, що доноситься до відома Користувачів у особистих електронних повідомленнях на електронну адресу, зазначену при реєстрації на відповідний захід.
Користувач Промокоду (Користувач) – особа, яка відповідає вимогам цим Умовам і яка вчинила дії, передбачені цими Умовами. Користувачем може бути фізична або юридична особа, що є резидентом або нерезидентом, яка отримує повний доступ до Системи Вчасно.EDI з метою передачі та обміну EDI-документами.
Онлайн-сервіс Вчасно.EDI (Система Вчасно.EDI, Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів EDI між Постачальником та Мережею, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання EDI-документів онлайн за посиланням – https://edi.vchasno.ua.
Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, літера 4Г, приміщення 604).
Промокод – це комбінація символів, згенерованих Оператором, яка може бути використана Користувачем Промокоду для отримання спеціальної ціни або надає право отримати безкоштовний Доступ до Системи Вчасно.EDI.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

1. Оператор при проведенні вебінарів, семінарів та інших заходів (надалі – захід), в тому числі в межах акцій та спеціальних пропозицій, має право згенерувати Промокоди, що дозволяють придбати Доступ до Сервісу Вчасно.EDI за спеціальною ціною або надають право отримати Доступ до Сервісу Вчасно.EDI безкоштовно на період, який вказаний в тексті пропозиції. Безкоштовний Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.ЕDI є рекламою в розумінні чинного законодавства України та застосовується Оператором для підвищення лояльності та залучення нових Користувачів. Такі Промокоди розповсюджуються між учасниками відповідного заходу шляхом відправки повідомлення на електронну пошту Користувача, що вказується ним при реєстрації на захід.
2. Промокод діє на території України, підконтрольній українській владі.
3. Користувачі зобов’язуються дотримуватися цих Умов та норм чинного законодавства України.
4. Під використанням Промокоду слід розуміти отримання спеціальної ціни при оплаті Доступу до Системи Вчасно.EDI або безкоштовний Доступ до Сервісу на визначений період.
5. Активація Промокоду відбувається у телефонному режимі, шляхом оголошення Користувачем консультанту при оформленні рахунку на отримання Доступу до Системи Вчасно.EDI або при активації безкоштовного доступу до Сервісу Вчасно.EDI.
6. Промокод можна використовувати тільки один раз для отримання безкоштовного доступу до Сервісу Вчасно.EDI або для оплати одного рахунку Користувачем за спеціальною ціною протягом Строку дії Промокоду. Промокоди між собою не сумуються та не додаються.
7. Розміщення Промокоду у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет забороняється.
8. Передача та використання Промокоду Користувачем іншим користувачам Сервісу Вчасно.EDI або будь-яким третім особам забороняється.
9. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Умови шляхом опублікування оновленої версії цих Умов в розділі «Умови використання Промокодів».
10. Оператор залишає за собою право скасувати будь-який Промокод у будь-який час з будь-якої причини. Це включає, серед іншого, випадки, коли Оператор має підстави вважати, що Промокоди використовуються незаконно або шахрайським чином, видані помилково, або вже не дійсні.
11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов і/або питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Оператором. Оператор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Оператора обставин.
12. Терміни, що використовуються у цих Умовах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланнями - https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta-01-2023/ і відносяться виключно до Умов використання Промокодів.

Платформа обміну EDI-документами для постачальників та торгових мереж України.

Платформа обміну EDI-документами для постачальників та торгових мереж України.